Aszkowski, Rajmund

Erganzungen Opus-Liste Rajmund Aszkowski

120.

Gra yny Rynkowskiej

Architektur

CGD

65 X 86

121.

Literatur

CGD

18 x 50

122.

Gundrun Markert

Architektur

CGD

53 x 57

123.

Luc Van Den Briele

Literatur

CGD

74 x 40

124.

Literatur, Architektur

CGD

59 x 39

125

Brigitte Esche

Eule

CGD

50 x 50

126

Alfreda Gaudy

heilige Motiv

CGD

64 x 49

127

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzis awa Arentowicza we W oc awku 1945-2005

Architektur, Wappen

CGD

63 x 74

128

Józefa Tadeusza Czosnyki 75 lat

Architektur

CGD

55 x 77

129

Józefa Tadeusza Czosnyki

Architektur

CGD

54 x 55

130

Alfreda Gaudy

Architektur

CGD

82 x 50

131

Józefa Tadeusza Czosnyki

Architektur

CGD

61 x 54

132

Ma gorzaty Gajdy

Architektur

CGD

45 x 55

133

Alfreda Gaudy

Architektur

CGD

82 x 50

2005

134

Alfreda Gaudy

Architektur

CGD

76 x 51

135

Ko ció Pokoju w widnicy

Architektur

CGD

52 x 75

136

Gubernija. On the Ring of the Sun since 1665. Romuldas Dunauskas.

Bier

CGD

75 x 55

137

Gubernija. On the Ring of the Sun since 1665. Romuldas Dunauskas.

Bier

CGD

88 x 27

138

Gubernija. On the Ring of the Sun since 1665. Romuldas Dunauskas.

Bier

CGD

74 x 55

139

Przemys awa Aszkowskiego

Schneke

CGD

56 x 56

140

Luc Aarsen

Napoleon, Goethe

CGD

80 x 55

141

Ma gorzaty Misiowiec

Architektur, Wappen

CGD

57 x 57

142

Alicji Mierneckiej-Rohde

Segelschiff

CGD

90 x 60

143

Józefa Tadeusza Czosnyki

Segelschiff

CGD

82 x 53

144

Danieli Aszkowskiej

Wasserfall

CGD

145

Anke Polenz

Flöte

CGD

64 x 40

2006

146

H.J.G.

heilige Sebastian

CGD

77 x 49

147

Czes awa Aszkowskiego

Gebirge

CGD

68 x 82

148

D.M. (Dragoljub Mitrovic)

CGD

68 x 80

149

W odzimierz Stobrawy ..."Ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporz dzenia odbiera, wydatek onego usprawiedliwi winien .

Architektur

CGD

60 x 84

150

Robert R.

Blumen

CGD

64 x 85

151

Lidii Putowskiej

Briefmarken

CGD

63 x 53

152

Beaty Kie bowicz

Numismatik

CGD

50 x 52

153

Klaus-Jürgen T.

Weintraube

CGD

64 x 57

154

Ceramics of Vutautas Valiu is

Keramik

CGD

65 x 51

155

Ferdinand Felnhofer

Blumen

CGD

75 x 55

156

Horst Gebauer

Lesender Buch

CGD

68 x 55

157

Izabelli i Stanis awa liwów z Wodzis awia

Blumen

CGD

88 x 60

158

Leif-Johan I.

Blumen

CGD

76 x 50

159

Izabelli i Stanis awa liwów

Bücher

CGD

71 x 62

160

Klemensa Raczaka Pozna

Briefmarken

CGD

63 x 60

161

Oli i Krystiana z Pruszcza Gda skiego

Brifmarken, Blumen

CGD

79 x 62

162

Aleksandry K. (Ku agi)

Blumen, Schmetterling

CGD

98 x 60

163

Krystiana Ku agi

Füller

CGD

54 x 56

164

Barbary Siekanowicz

Buch

CGD

80 x 52

165

Józefa Tadeusza Czosnyki

Architektur

CGD

35 x 54

166

Tadeusza Budynkiewicza Lublin

Briefmarken

CGD

54 x 54

167

Izabelli i Stanis awa liwów

Literatur

CGD

94 x 55

168

Jacka Kasztelanica

Briefmarken

CGD

57 x 54

169

Jacka Kasztelanica

Briefmarken

CGD

57 x 57

169

Jacka Kasztelanica

Briefmarken

CGD

50 x 53

170

Gra yny Ozgi

Musik

CGD

75 x 57

171

Rafa a Blechacza

Musik

CGD

70 x 57

172

J.T. Czosnyki

Musik

CGD

65 x 50

173

Stanis awa Pary

Briefmarken

CGD

53 x 53

174

V. M. Yuste

Briefmarken

CGD

61 x 61

175

Agnieszki Zawadzkiej

Fernando

CGD

75 x 54

176

Jacka Kasztelanica

Buchstaben

CGD

58 x 63

177

Stanis awa liwy

Malerai

CGD

99 x 57

178

Stanis awa Rudego

Fisch

CGD

47 x 65

179

Kari Pohjakallio

Blumen

CGD

72 x 55

180

Hugo A.

Apfel

CGD

59 x 57

181

N.(Noelle) Van Neste

Architektur

CGD

69 x 50

DEG-Tagung 2020

Verschiebung
auf November 2020

>> Anmeldeformular <<

>> Informationen zum DEG-Wettbewerb <<

Neuer Einsendeschluss zum Wettbewerb 30. April 2020

Neue Teilnehmerliste ab September 2020

Exlibris des Monats

Exlibris des Monats April 2020: Marianne Kühnel für Helmut H. Wolff, vor 2005, Klischee, 41 x 30 mm

Sitemap | Impressum | Datenschutz